Gabinet pielęgniarski

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy mają zapewnioną opiekę pielęgniarską. Do podstawowych obowiązków pielęgniarki w ŚDS należy:

  • czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem uczestników podczas pobytu w ośrodku oraz w trakcie wycieczek.
  • pomoc przy przestrzeganiu wizyt lekarskich,
  • pomoc przy zakupie leków,
  • prowadzenie treningu samoobsługi (dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny) – ma na celu utrwalanie odpowiednich nawyków i umiejętności dotyczących higieny osobistej oraz uświadomienie potrzeby dbania o higienę oraz estetyczny wygląd.

Opieka pielęgniarska obejmuje świadczenie usług medycznych typu : pomiary ciśnienia tętniczego, pomiary glikemii, wagi, wzrostu, pierwszą pomoc, edukację zdrowotną, wizyty u lekarzy, współpracę z rodziną, rozwijanie umiejętności troszczenia się o bezpieczeństwo własne i kolegów.

W związku z powyższym prowadzona jest dokumentacja działań pielęgniarskich dotycząca stanu zdrowia podopiecznych. oraz te czynności, które służą rozwojowi świadomości prozdrowotnej.

Post Author: Wiktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *